Jämför samtliga barnförsäkringar

Varför bör man ha en barnförsäkring?

För merparten av alla föräldrar är barnen det allra käraste som de har. Olyckor kan dock inträffa när som helst och barnet kan skadas. Vissa barn drabbas även av sjukdomar eller behöver specialhjälp och ekonomiskt stöd. Med hjälp av en barnförsäkring kan man få ersättning vid sådana tillstånd. Ersättningen kan betalas ut i form av pengar, men kan också innebära till exempel habilitering, personlig assistans, medicin eller specialutrustning. Genom att försäkra sina barn, kan man alltså skapa en tryggare vardag. En barnförsäkring ses ofta som en självklarhet, men det kan vara lite knepigare att hitta rätt i det stora utbud som finns.

Jämför barnförsäkringar

De flesta barnförsäkringar erbjuder ungefär samma skydd och funktioner. Det som däremot skiljer dem åt är hur stora ersättningar som erbjuds och hur dessa skall tas emot. Därför är jämförelse av barnförsäkringar en viktig del i sökandet efter den försäkring som passar för er situation. Att jämföra barnförsäkringars pris och villkor, skapar en bättre uppfattning om vilka försäkringar som stämmer överens med era behov.

Viktigt att tänka på när man jämför barnförsäkringar.

Bolagens erbjudanden

De punkter som normalt ingår i de flesta barnförsäkringar är medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse, vård i hemmet, diagnoser/händelseförsäkring, kris, rehabilitering, utseendeförändringar, övriga kostnader och livförsäkring. Dessa kriterier kan dock variera och ändras beroende på bolaget och andra förutsättningar.

Så jämför du barnförsäkringar

På försäkringsbolagens hemsida kan man vanligtvis fylla i kontaktuppgifter och information om barnet som skall försäkras. Man har även i de flesta fall en möjlighet att välja belopp och betalningssätt. Alla hemsidor fungerar inte likadant, men de flesta har liknande system i vilka man följer några steg i ansökan och sedan kan se kostnader och villkor. Dessa resultat kan man sedan jämföra för att hitta den billigaste och bäst utformade barnförsäkringen med de största förmånerna.

Tips & råd

Vid minsta lilla fundering eller osäkerhet angående barnförsäkringar, bör man kontakta försäkringsbolagets kundservice. Dit kan man vända sig med frågor och få svar. Det är viktigt att vara helt säker när det gäller någonting så betydelsefullt som sitt barns säkerhet.